Begravelse/Bisettelse

Begravelse/Bisettelse

Begravelse/Bisettelse

Les mer om hvordan du gjør det ved dødsfall.

HVEM SKAL KONTAKTES VED DØDSFALL?

Legen er gjerne den første som kommer til stedet i forbindelse med dødsfallet. Han skriver en erklæring som sendes til lensmannen. Pårørende bør i tillegg ta kontakt med lensmannen.

Soknepresten kontaktes dersom det skal holdes kirkelig begravelse, for å avtale dag og tid for begravelsen. Presten avtaler en samtale med de pårørende.

Gravferd skal normalt finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Dødsannonse
De pårørende kan sette den opp selv og ringe den inn til avisa, eller få hjelp avbegravelsesbyrået.  Seremonitidspunkt må ved kirkelig begravelse være avklart med presten på forhånd.

Gravplass
Før du velger gravplass, bør du undersøke om familien allerede har gravplass som kan brukes. Er det behov for ny grav, vil kirkevergen vise hvilke plasser det kan velges mellom. Alle har rett på frigrav i 20 år. Dersom det skal settes av plass ved siden av avdødes grav, må man betale festeavgift for denne. Dette må avtales med kirkevergen så snart som mulig.

Kremasjon
Ved kremasjon levers skjemaet "Erklæring om kremasjon" i utfylt stand til kirkevergen. Skjemaet fåes hos begravelsesbyrå eller du kan laste det ned her (PDF-fil)

Salmer i begravelsen
Det benyttes som oftest tre salmer i kirken og en på kirkegården.
Prest, kantor/organist er behjelpelig ved valg av salmer ved begravelse. 

 

Her er link til noen viktige dokumenter:

Erklæring om kremasjon

Minnelunden ved Steinkjer gravlund

Statlig blankettarkiv