Vielsen

Vielsen

Vielsen

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder.

EKSTESKAPSINNGÅELSE I KIRKEN
Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder.
Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

For mer informasjon, avtale om kirke, dag og tid, ta kontakt med vårt kontor per telefon 74 14 57 00 eller e-post post@steinkjer.kirken.no

Her er noen viktige dokumenter:

Statlige blanketter

Vigsel i Den norske kirke - brosjyre