Beitstad kirke

Beitstad kirke

Beitstad kirke

Høsten 1869 ble Beitstad kirke innviet. Kirka ble grundig restaurert i 1932. Mye pliktarbeid og offervilje er lagt ned i kirka opp gjennom tidene.

Høsten 1869 ble Beitstad kirke innviet. Kirka ble grundig restaurert i 1932. Mye pliktarbeid og offervilje er lagt ned i kirka opp gjennom tidene. 

Beitstad kirke er ei tømra langkirke fra 1869 på Utvik. Den er bygd etter kirkedepartementets tegninger og har 700 sitteplasser, samt galleri. Kirkas originale altertavle og prekestol ble laget i 1869 av svensken Johannes Edler. 
  
Kirka fikk mye av dagens interiørmessige preg i 1932, da den ble underlagt en omfattende rehabilitering. Deler av interiøret ble forandret. Korbuen og vinduene ble gjort rettvinklet, skråbåndene under taket ble dekket med balusterrekker, stolene fikk nye vanger og hel rygg og kirka ble oppmalt. Ansvarlig for rehabiliteringen var arkitekt Roar Tønseth, Trondheim. 
  
I forbindelse med 125-årsjubileet i 1994 ble det også gjort noen interiørmessige forandringer. Våpenhuset ble utsmykket med bilder og gjenstander fra gammelkirka. Altersteinen ble hevet noen centimeter slik at den ble mer synlig. Dessuten fikk alterringen tilbake portene på sidene. 
  
Svenske laget altertavla 
Etter mye diskusjon vedtok kommunestyret i 1863 at ny kirke skulle bygges på Utvik. I 1867 ble tømmer, murstein og framkjøring utlignet etter matrikkelskylden. Tomta ble klargjort som pliktarbeid av alle arbeidsføre menn i sognet. Matheus Holder utførte grunnarbeidet, og Rasmus Overrein ledet tømrer- og snekkerarbeidet. Kirka ble tømret sommeren 1868, og innredet i 1868/69. Johannes Edler laget altertavle og prekestol. Kirka ble ferdig sommeren 1869, og innviet den 19. september 1869. Kirka fikk orgel i 1883. 
  
Kjært barn - to navn 
Navnet på kirka her vært debattert mange ganger. Den forrige kirka het Solberg kirke. I dokumenter fra innvielsen av dagens kirke brukes benevnelsen Solberg nye kirke. I 1913 ble det vedtatt å endre sognenavnet fra Solberg til Beitstad, og i følge Kirkedepartementet antar man da at hovedkirka også endrer navn til Beitstad kirke. Men begge navnene har vært i bruk også etter 1913. Så sent som i 1993 hadde menighetsmøtet avstemming om navnesaken, med flertall for Solberg. Resultatet ble sendt Kirkedepartementet for godkjenning. Men departementet underkjente vedtaket, og fastholder at navnet på kirka skal være Beitstad kirke. Saken er tatt til etterretning, og Beitstad kirke er det offisielle navnet i dag.


Kilde: Steinkjerleksikonet, www.steinkjerleksikonet.no