Følling kirke

Følling kirke

Følling kirke

Kirke fra 1700-tallet, bygd på et religiøst sted fra førkristen tid. På 1400-tallet sto det ei lita stavkirke på kirkestedet.

Kirke fra 1700-tallet, bygd på et religiøst sted fra førkristen tid. På 1400-tallet sto det ei lita stavkirke på kirkestedet. 

Trekirke fra 1728. 110 sitteplasser. Arkitekt er ukjent. Kirka ble sognekirke i 1867. 
  
Kirka er restaurert i 1872, 1884 og 1959 – da kirka fikk sin nåværende interiørmessige utforming. 
  
Revigslet i 1959 
I 1959 gjennomgikk kirka en omfattende restaurering, Arkitekt var John Tverdahl, Trondheim, og Olav Nordtug var byggmester. Tverdahl rekonstruerte altertavla og Oscar Lynum laget figurene som manglet i altertavla. Altertavla er malt av Ola Sæter og Arne Bakken. Under restaureringen fant man et monogram av Christian den 7 i taket. Kirka ble fullstendig renovert innvendig. Den 29. november 1959 ble kirka revigslet og tatt i bruk. 
  
Førkristne røtter 
Følling har vært kirkested før 1720-tallet. Under restaureringen i 1959 fant man graver under kirkegolvet som er datert til bronsealderen. Man fant også mynter fra 1300-tallet. Funn tyder på at det på 1400-tallet sto ei stavkirke på 4,5 meter x 5 meter på dagens kirkested. 
  
Orgelklenodium 
Det første orglet i kirka ble innviet 21. juni 1878. Orglet var bygd av Mattias Klæbo fra Steinkjer og hadde seks stemmer. Orglet er bevart og karakteriseres som et representativt eksempel på trøndersk amatørorgelbygging. I 1914 bygde Martin Lønseth nytt orgel i kirka.


Kilde: Steinkjerleksikonet, www.steinkjerleksikonet.no