Egge kirke

Egge kirke

Egge kirke

Egge kirke ble kommunal i 1902. Dagens kirke ble bygd i 1870, og er kirke nummer fire på Egge.

Egge kirke ble kommunal i 1902. Dagens kirke ble bygd i 1870, og er kirke nummer fire på Egge.

Langkirke i empirestil. Dagens kirke er oppført i 1870. Byggmester (arkitekt) Rasmus Mentsen Overrein. Kirka er 15,5 meter lang og 11,3 m bred og har sitteplass til 300 personer. Tårnet er knapt 30 meter. Egge kirke ble kommunal i 1902 da Egge kommune kjøpte den for kroner 7.500.

Restaurert i 1903
Dåpssakristiet som ble bygd i 1903. Altertavlen, opprinnelig fra 1771, ble montert i 1903. Altertavlen ble restaurert av kunstmaler Einar Øfsti. To av de opprinnelige maleriene i tavla er byttet ut med malerier av Øfsti. I tillegg henger det et maleri av Øfsti i dåpssakrestiet som viser Vår Herre. Prekestolen og døpefonten er de opprinnelige fra 1870.

Ombygging i 1932
1932 ble det påbegynt en større restaurering og innvendig ombygging, etter planer utarbeidet av arkitekt John E. Tverdahl. I 1936 ga Jeanette Schultz tre nye kirkeklokker til kirka. De er støpt av O.Olsens klokkestøperi i Tønsberg. Klokkene er avstemt etter hverandre. Alle har tyske inskripsjoner: «I tro håp og kjærlighet gir vi kirka denne klokke. Egge gaard, Otto Jeanette Scultz». I tillegg har klokkene individuelle vers innskrevet.

Stavkirke på 1500/1600-tallet
Allerede i 1588 ved foreskriving av ny kirkeordning i bispedømmet er kirka på Egge nevnt. På den tida var det 29 bønder som sognet til kirka. Man vet ingenting sikkert om denne kirka, men det er sannsynlig at det opprinnelig var en «høgjendis kirkja» ; det vil si et privat kapell for høvdingen som bodde på Egge. Dokumenter fra en besiktigelse den 22. april 1661 indikerer at denne kirka var en stavkirke.

Bygde kirke i 1676
I 1676 ble det bygd ny kirke, under ledelse av stiftskriver Anders Christophersen og sogneprest Peder Borch. Den nye kirka ble bygd slik at gammelkirkas skip ble kor i den nye kirka, det opprinnelige koret ble skriftehus, mens det ble bygd nytt langskip og tverrskip. Med andre ord en korskirke, som var svært sjelden i Trøndelag. Kirka bli vigslet av biskop dr. E. Pontoppidan i 1676. Kirka sto i 90 år. Den 18. august 1765 ble den rammet av et lynnedslag og kirka brant ned til grunnen.

Ny kirke i 1767
Ny kirke sto ferdig i 1767. I 1771 ga Thomas Lyng og frue kirka ei altertavle (som fortsatt er i bruk i Egge kirke). Rasmus Lyng anskaffet ei klokke i 1769, mens ei mindre klokke ble gitt av lensmann Nils Bye i 1778. Begge klokkene var støpt av Arnt Hedemark i Trondheim. (Disse klokkene ble skiftet ut i 1936. Klokkene ble utlånt til Steinkjer kapell i 1964, og henger i klokkestøpulen ved Steinkjer Gravlund) I 1855 fikk kirka sitt første orgel, gitt av David A. Gram på By og bygd av lensmann Ertsås. Kirka ble revet i 1870 og dagens Egge kirke ble bygd.


Kilde: Steinkjerleksikonet, www.steinkjerleksikonet.no