Dåp - en forutsetning

Dåp - en forutsetning

Dåp - en forutsetning

Dåp er en forutsetning for å bli konfirmert.

Dersom du er døpt i en kirke utenfor Steinkjer kommune, vil vi be deg om å fremlegge en kopi av dåpsattesten din. Legg den gjerne ved sammen med skjemaet for innskrivinga.

Er du ikke døpt, vil dette skje etter avtale i løpet av konfirmanttiden.