Henning kirke / Henning kyrkje

Henning kirke / Henning kyrkje

Henning kirke / Henning kyrkje

Dagens Henning kirke ble tatt i bruk i 1872. Før det har det stått flere kirker i Henning, den første kjente er fra 1200-tallet.

Dagens Henning kirke ble tatt i bruk i 1872. Før det har det stått flere kirker i Henning, den første kjente er fra 1200-tallet. 

Langkirke i tre, Henning kirke innviet 5. desember 1872. Kirka har 360 plasser. Bygd av Rasmus M. Overrein. Henning kirke ble kommunal i 1871. 
  
Altertavle fra 1860 
Alterskapet og altertavla er fra 1860. Altertavla ble laget av Lorents og Laurits Smidt, Steinkjer. I 1877 ble det innkjøpt et enkelt trekors i sted for altertavla. Men altertavla ble tatt vare på, restaurert og montert igjen i kirka i 1912. 
  
Klenodier 
En engel i tre, til å holde døpefatet, er fra gammelkirka. Døpefatet og kanna er fra 1790. Kirkeskipet er gitt av John Olsen, Fisknes, i 1794. Den åttekantede lysekrona er fra 1878.   I våpenhuset henger ei minnetavle over generalmajor Peter Andreas Hjort.
  
Løpende vedlikehold 
Kirka ble malt i nasjonal stil i 1912 av John Ålberg, Røra, under faglig veiledning av Lars Kinsarvik, Hardanger.  Nytt golv ble lagt i 1968, i 1971 ble kirka malt innvendig og tårnet blerestaurert i 2008. 

Det førte orglet var laget og gitt av Lorents Ryan. I 1925 ble det installert et orgel laget av Martin Lønseth. I 1958 fikk kirka nytt orgel, laget av brødrene Torkilsen, Åsen.
  
Kirke på 1200-tallet 
De første kildene man har om kirke i Henning er Bagabu kirka i 1289. (Bagabu, eller Båbu, er det opprinnelig navnet på Henning.) Henning kirke er nevnt i ulike bispebrev både i 1530 og 1589. 
  
Bygd kirke i 1656 – private eiere 
I 1656 ble det bygd ei ny tømmerkirke i Henning. I 1725 ble alle kirkene i Sparbu overdratt til Janus Claudius Gedde. Ti år senere overdras kirkene til Caspar Henrich von Wetrervaltdt . I 1771 var det auksjon over kirka og eier ble Andreas von Bull. Men året etter gikk skjøtet over til Giørgen Wetservaldt. Theodorius Bernard Hols kjøpte kirka i 1776 og i 1786 kjøpte David Andreas Gram den på auksjon. 
  
Til Henning sogns allmue 
3. desember 1813 overdras kirka til Hennings sogns allmue, som et sameie mellom bygdas gårder. Pliktarbeid og avgift ble fordelt på gårdene. Ny klokke ble kjøpt i 1855.  I 1843 og 1868 ble kirkegården utvidet. 
  
Dagens kirke 
I 1868 ble det vedtatt å bygge ny kirke. Gammelkirka ble revet. Grunnstein for nykirka ble lagt ned 11. juni 1870.


Kilde: Steinkjerleksikonet, www.steinkjerleksikonet.no