Bartnes kapell

Bartnes kapell

Bartnes kapell

Langkirke på Bartnes i Beitstad med plass til 100 personer på Bartnes i Beitstad

Langkirke på Bartnes i Beitstad med plass til 100 personer på Bartnes i Beitstad.

Det er gravlund ved kirka.

Innviet i 1960 
Vigslet 31. juli 1960 av biskop Arne Fjellbu, Nidaros bispedømme. Bygd i mur/teglstein. Arkitekt er John Aasum. Petter Folden var byggmester. Tomta ble gitt av Leopol Bartnes. 

Gave fra Granhus-søsknene
Kirka er finansiert av ni søken fra gården Ner-Granhus. Det var Magnus, Tale og Guru Anna som sto som de formelle giverne av gaven som resulterte i at kapellet på Bartnes ble bygd. Men midlene var et resultat av hele søskenflokkens - Bernold, Odin, Einar, Gustine Karoline, Guru Anne (døde ung), Jon Magnus, Tale, Rolf Even og Guru Anna - arbeidsomhet og sparsommelige livsstil. 

Den 11. mai 2008 ble det avduket en felles gravstein for granhussøsknene på kirkegården. 

Døpefonten og krusifiks
Brudestolene og døpefonten er laget av Petter Folden. 

Krusifiks og bildefrise er laget av Oscar Lynum.