Bodom kapell

Bodom kapell

Bodom kapell

Bodom kapell er tegnet av arkitekt Søren A. Wiese-Opsahl, og bygd i 1904-1905.

Bodom kapell er tegnet av arkitekt Søren A. Wiese-Opsahl, og bygd i 1904-1905. 

Langkirke i Øvre Ogndal, 26 kilometer øst for Steinkjer, langs riksveg 762. Bygd i 1904–1905 i tre med 150 plasser. Vigslet 1. august 1905 av W.A. Wexelsen. 

Gave fra David Kristian Bodom
Finansiert ved en testamentarisk gave fra generalkonsul David Kristian Bodom. Arkitekt var Søren A. Wiese-Opsahl. Byggmester var Oluf Røising. Altertavlen er laget av byggmesteren og malt av O. Dahl. Tavlen er en reproduksjon av Adolph Tidemann sin ”Kristi dåp” i altertavla i Trefoldighetskirken i Oslo. 

Orgel
I de første årene hadde kapellet et lite husorgel. Da Skei kirke fikk nytt orgel i 1911, ble det gamle orglet restaurert av Martin Lønseth og flytta til Bodom kapell. I 1975 fikk kapellet nytt orgel. 

I 1970 ble et omfattende restaureringsarbeid gjennomført både utvendig og innvendig.