For kirke

For kirke

For kirke

Eneste kirke i Nord-Trøndelag som er oppført etter «slottsarkitekt» Linstows mønstertegninger. Bygd i 1846. 

Eneste kirke i Nord-Trøndelag som er oppført etter «slottsarkitekt» Linstows mønstertegninger. Bygd i 1846. 
Steinkirke. 400 sitteplasser. Bygd med utgangspunkt i departementets mønstertegninger utarbeidet av Hans D.F. Linstow. Innviet 15. oktober 1846. Ombygd i 1871. 
  
For kirke er en vakker ukunstlet bygning, med en fin beliggenhet like ved prestegården. Med sine hvitkalkede, rene murvegger og røstverket og tårnet i tre har den et særegent utseende. Interiøret er holdt i en enkel, nærmest puritansk stil. 
  
Nytt tårn 
Det opprinnelige kirkebygget hadde valmtak og et kuppeltårn med et kors på toppen. I 1871 ble kuppeltårnet erstattet av et «ordentlig tårn». Dette ble bygget av Rasmus Overrein. Likedan ble taket endret til et vanlig saltak. 
Innvendig hadde kirka gallerier langs langveggene, fire høgstoler og nummererte, lukkede stoler i skipet. I 1871 ble galleriet og høgstolene fjernet. Likedan ble de lukkede stolene erstattet med nye og åpne stoler. 
  
Klenodier 
Kirka har flere klenodier som minner om fordums kirkeprakt. Alterkalken er knapt 240 år gammel og har inskripsjonen «Anno 1757 bekostet av Hr. Jacob Herlseb». Hersleb var prest i Stod i 48 år. Likedan stammer døpefatet fra slutten av 1700-tallet. Muggen dåpsvatnet hentes i er en gave fra Birgitte og John Tiltnes. 
  
Altertavlen ble laget til den nye kirka, og er malt av kunstmaler Johan F. Eckersberg. Den framstiller Jesus i Getsemane. Innrammingen av altertavlen er gjort av byggmester Schläger. Altertavlen var en gave fra sogneprest Balchen. Foranledningen til dette var at han mente at altertavlen fra den gamle kirka var en ubrukelig «karikatur». 
  
Kirketradisjoner 
For har lange tradisjoner som kirkested. Men man vet lite om den/de kirkene som sto der før 1648. Men formodentlig var det en stavkirke som sto der hvor hovedbygningen til prestegården står i dag. 
  
I 1648 ble det bygd en tømret kirke som var prestegjeldets hovedkirke. Denne ble innviet i 1650 av biskop E. Bredal  og sto antagelig vest for dagens kirke. Etter nærmer 200 år begynte kirka å bli falleferdig og menigheten ønsket den gamle kirka fjernet. Gudstjenesten under bispevisitasen den 20. juli 1845 var siste gang gammelkirka ble brukt. Etter dette ble kirka revet. Gammelkirkas prekestol orgel og døpefont ble satt inn i nykirka, mens altertavlen ble vraket til fordel for en ny. 
  
Mønstertegninger
Kirka er tegnet av Hans Ditlev Franciscus Linstow. Han var en slags konsulent for kirkedepartementet når det gjaldt kirkebygg. Han utarbeidet blant annet mønstertegninger for kirker og prestegårder. Omtrent 80 kirker er oppført mer eller mindre på grunnlag av disse tegningene. For kirke er den eneste kirke i Trøndelag utført av Hans Linstow.


Kilde: Steinkjerleksikonet, www.steinkjerleksikonet.no