Kvam kirke

Kvam kirke

Kvam kirke

Arkitekt og byggansvarlig Rasmus M. Overrein. Grunnarbeidet ble gjort ved pliktarbeid. 
Kirka ble innviet av biskop Grimelund 13. november 1878.

Langkirke i tre. Bygd i 1878. 

Innviet i november 1878
Arkitekt og byggansvarlig Rasmus M. Overrein. Grunnarbeidet ble gjort ved pliktarbeid. 
Kirka ble innviet av biskop Grimelund 13. november 1878.

En del av inventaret ble flyttet over fra gammelkirka. Blant annet kirkeklokkene fra 1599 og1807. Den eldste klokka ble skiftet ut 31. juli 2012, med ei 85 kilo tung og 53 cm vid klokke, stemt i G.

Orgel ble anskaffet i 1880, bygd av Mattias Klæbo, Steinkjer. Altertavla kom på plass i 1883. Den er malt av kunstmaler Brun og framstiller Jesu dåp. 

Kongelig resolusjon
Det var uenighet om hvor kirka skulle plasseres. Derfor ble lokaliseringen avgjort av Kirkedepartementet i en kongelig resolusjon av 27. januar 1877, og bygget på østre Kvam

Tidligere kirker
Den gamle kirke lå ovenfor husene på vestre Kvam. Her har det vært kirkested i mange hundre år. Blant annet ar det stått ei lita stavkirke her. I 1671 ble det bygd ei kirke, som sto i 207 år (til 1878)


Kilde: Steinkjerleksikonet, www.steinkjerleksikonet.no