Steinkjer kapell

Steinkjer kapell

Steinkjer kapell

Seremonianlegg for gravferd og krematorium. Lokalisert i Ogndalsvegen 31.  Innviet 11. mars 1951. Fram til 1965 ble anlegget benyttet som (interim) kirke. I dag er anlegget utelukkende et gravferdanlegg. 

Seremonianlegg for gravferd og krematorium. Lokalisert i Ogndalsvegen 31.  Innviet 11. mars 1951. Fram til 1965 ble anlegget benyttet som (interim) kirke. I dag er anlegget utelukkende et gravferdanlegg. 

Høsten 2014/våren 2015 ble anlegget oppgradert. Det ble installert ny kremasjonsovn, skiftet utvendige søyler og gjennomført en innvendig oppussing. 

Tredelt vinkel
Bygget er tredelt: stort seremonirom med 210 plasser (kapell), lite sekskantet seremonirom (bisettelsesrom) og forbindelsesbygg. Rommene danner en vinkel og anlegget er sluttet med to meter høg mur mot Ogndalsvegen som omslutter plassen i vinkelen. Bygd i tegl. 

Særpreget arkitektur
Hovedbygget her høgt valmtak som bæres av doble søyler i forkant. Det sekskantede seremonirommet er kronet med et spir. Bygget har innslag av klassisisme og nasjonalromantikk. I underetasjen er det krematorium og urnerom. Arkitekt er Herman Semmelmann. 

Visuell bakgrunn
Kapellet danner visuelt bakgrunn for Ogndalvegen sett fra jernbanestasjonen. 

Utsmykninger
Hvelvet i kapellet er dekorert av Henrik Sørensen med motiver hentet fra Markusevangeliet (1953). Hoveddøren omrammes av relieffet «Livets gang» av Kristofer Leirdal. Keramikkrelieffet over bisettelsesrommet er utført av Nic Schiøll og Jacob von der Lippe. Bisettelsesrommets storvindu er kreert av Herman Bongard. Krusifikset i koret er laget av Oscar Lynum. 

Gravlundens klokkestøpul er tegnet av arkitekt Sverre Olsen.

  


Kilde: Steinkjerleksikonet, www.steinkjerleksikonet.no