Endret avgift for feste av grav fra 1/1-2017

Endret avgift for feste av grav fra 1/1-2017

Endret avgift for feste av grav fra 1/1-2017

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjettfor 2017 vedtok kommunestyret i møte 14. desember 2016 følgende satser for feste av gravsted i Steinkjer kommune

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjettfor 2017 vedtok kommunestyret i møte 14. desember 2016 følgende satser for feste av gravsted i Steinkjer kommune

Festeavgift for kistegrav per år: kr 200,-
Festeavgift for urnegrav per år: kr 100,-

Gebyr for kremasjon videreføres på dagens nivå;
- kr 2 500,- for innbyggere bosatt i Steinkjer kommune
- kr 5 500,- for innbyggere bosatt utenfor Steinkjer kommune