Off. søkerliste - Kirkevergestillingen

Off. søkerliste - Kirkevergestillingen

Off. søkerliste - Kirkevergestillingen

Følgende har søkt kirkevergestillingen.

 

  • Kristiansen, Anita Nesset (45) - Råkvåg
  • Chruicshank, Bjørn (62) - Inderøy
  • Gulstad, Oddleiv  (59) - Steinkjer
  • Storvig, Kristin (51) - Steinkjer
  • Fjedahl, Line M. R. (47) - Leksvik