Lysmesse i Stod samfunnshus

Lysmesse i Stod samfunnshus

Lysmesse i Stod samfunnshus

Søndag 9. Desember kl 19 er Stod Samfunnshus rigget klar til lysmesse

Søndag 9. Desember kl 19 er Stod Samfunnshus rigget klar til lysmesse.

Konfirmantene, Forr Songlag og Binde skolekorps kommer.
Soknepresten, organisten og kirketjeneren skal selvsagt dit...det skal vel du også?

Velkommen til tradisjonell lysmesse på et utradisjonellt sted!