Ny kirkeverge i Steinkjer: Kristin Storvig

Ny kirkeverge i Steinkjer: Kristin Storvig

Ny kirkeverge i Steinkjer: Kristin Storvig

Kristin Storvig er ansatt som kirkeverge i Steinkjer kirkelige fellesråd. Hun tiltrer stillingen 1. mars 2019.

Den 1. mars tiltrer jeg som kirkeverge i Steinkjer!

Jeg heter Kristin Storvig, og er 51 år. Jeg er gift og har tre barn i alderen 16, 21 og 23 år. Jeg levde mine første år i Skorovatn, og ble døpt i kapellet der. Gjennom barne- og ungdomsårene bodde jeg i Brønnøysund, og jeg regner meg som nordlending – med mor fra Lofoten og far fra Sør-Helgeland

Jeg studerte bibliotekfag og pedagogikk i Oslo, og fikk jobb som biblioteksjef på Snåsa i 1991. Jeg fikk endelig mer kunnskap om sørsamisk kultur. De mange møtene med bibliotekbrukere i alle aldre gav varige og gode minner. Spesielt satte jeg pris på formidlingen for barn og unge, og jazzdans-gruppa med ungdomsskolejenter på fritiden. Vi ble godt tatt imot, og jeg følte raskt tilhørighet til både natur, samfunn og kirke – blant annet siden mannen min hadde sin siviltjeneste på kirkegården. 

Fra 1994 har jeg jobbet ved fylkesbiblioteket, 20 av årene som fylkesbiblioteksjef. Disse årene har gitt meg rikelig med erfaringer, gode kollegaer og mangfoldige oppgaver med mening i. Jeg har hatt muligheten til å ta mer utdanning innen ledelse – noe jeg gleder meg til å fortsatt bruke i praksis.

Steinkjer har vært en god heimplass for oss siden vi flyttet hit i 1996. Ved siste kirkevalg ble jeg valgt inn i Steinkjer menighetsråd, og jeg har vært leder mye av perioden. Arbeidet med kirkesaker har gitt mersmak. Det er ikke få oppgaver, og det er ikke alltid enkelt, men det handler om kirka vår som betyr mye for mange.

Jeg har fått lyst til å jobbe profesjonelt innenfor Den norske kirke, og jeg er takknemlig og stolt over at jeg nå får muligheten til å være kirkeverge i Steinkjer.
 


I perioden før Kristin tiltrer stillingen vil Per Ivar Nicolaisen være fungerende kirkeverge. I tillegg vil Torbjørn Millerjord (kirkeverge i Verran) være i administrasjonen som økonomiansvarlig.