Biskop Finnset og Einar Gelius til Beitstad

Biskop Finnset og Einar Gelius til Beitstad

Biskop Finnset og Einar Gelius til Beitstad

BEITSTAD KIRKE: Biskopen Herborg Oline Finnset, tidligere sokneprester i Beitstad Einar Gelius og Geir Gravaas kommer på jubileumsgudstjenesten søndag 6. oktober.

BEITSTAD KIRKE: Biskopen Herborg Oline Finnset, tidligere sokneprester i Beitstad Einar Gelius og Geir Gravaas kommer på jubileumsgudstjenesten søndag 6. oktober.

Gudstjenesten starter klokken 12.00 og Beitstad barne- og ungdomskor, Beitstad songlag med solister, Aktivitetsklubben i Beitstad kirke og ikke minst ordføreren kommer til kirka denne dagen
Etter jubileumsgudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe på Knausen grendehus, hvor det blir servert snitter, kaffe og kaker. 
Grete Bækken Mollan leder gjennom dagens program på Knausen.  Aud Eli Kristoffersen har gjort en fenomenal innsats i forkant av jubileet, og Aud Eli sier litt om jubileumsboka under kirkekaffen. 
Boka selges før- og etter gudstjenesten og på Knausen. 

Mye har skjedd
Kirka ferdig renovert utvendig til jubileet, og de ti siste årene er det også gjort mye ute på gravlunden for å forskjønne arealene rundt kirka. I tillegg har kirka fått nytt sanitæranlegg og møterom i kjelleren.
Orgelprosjektet er godt i gang, det er gjort plass til nytt orgel på galleriet i og med at Klaus Jensen-orgelet har blitt flyttet fram som kororgel. Bare det å komme for å høre på orgelet, er god nok grunn å komme i kirka denne søndagen.


KOMMER: Biskop Herborg Oline Finnset kommer til Beitstad kirke sjette oktober.
Her sammen med sokneprest Gunnar Einar Steingrimssom sist hun var i
Beitstad.


JUBILEUMSBOKA: Aud Eli Kristoffersen har gjort en fenomenal jobb i forbindelse med jubileet.
Her sammen med soknerådsleder Mari Sandstad og sokneprest Gunnar Einar Steingrimsson.