Ansatte - Nord Innherad prosti

Her finner du en oversikt over ansatte i Nord Innherad prosti (d.v.s. våre prester) som har arbeidssted ved ett eller flere av soknene i Steinkjer kommune

Les mer...

Ansatte - Steinkjer kirkelige fellesråd

Her finner du en oversikt over ansatte i Steinkjer kirkelige fellesråd

Les mer...

Råd og utvalg

Her finner du informasjon om de ulike menighetsråd/sokneråd og Steinkjer kirkelige fellesråd

Les mer...

Slektsgransking

Trenger du hjelp til slektsgransking? Her finner du noen tips og råd til hvordan du kan gå frem

Les mer...

Våre kirkebygg

Informasjon om våre 12 kirkebygg i Steinkjer kommune

Les mer...

Våre sokn

En oversikt over sokn i Steinkjer kommune

Les mer...