Ledig stilling: Menighetsarbeider/menighetspedagog i trosopplæringen

Det er ledig en 50 % stilling som menighetsarbeider/menighetspedagog innen trosopplæringen i Steinkjer kirkelige fellesråd.

 

ARBEIDSOPPGAVER:

  • Planlegging og gjennomføring av trosopplæringsarbeid i menighetene knyttet til Steinkjer kirkelig fellesråd med forankring i eksisterende aktiviteter og etter lokale planer for trosopplæring i menighetene.
  • Delta i konfirmantarbeidet etter behov.
  • Rekrutering og veiledning av frivillige medarbeidere.

 

KVALIFIKASJONER: 

  • Relevant utdanning med pedagogikk (min 30 st.p), gjerne med kristendom og musikk i fagkretsen.
  • Kan samarbeide godt med ulike miljø, faggrupper og frivillige.
  • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet, men også i team
  • Evne til å motivere
  • Personlige egenskaper vektlegges
  • Ønske om erfaring fra arbeid med barn og unge.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke, tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), og det er ønskelig at den som tilsettes kan disponere egen bil. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For stillingen gjelder: lønn etter gjeldende avtaleverk. Pensjonsordning i KLP. Det er seks måneders prøvetid for nytilsatte. Steinkjer kirkelige fellesråd er en IA-bedrift. 

Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kirkevergen i Steinkjer, Gunnvald Granmo på telefon 74145700.

Søknadsfrist: 10. oktober 2018

Søknad med bekreftede attester og vitnemål sendes innen 10. oktober 2018 til:
Steinkjer kirkelige fellesråd
Postboks 3043
7709 Steinkjer
eller som e-post til: post@steinkjer.kirken.no