Steinkjer kirkelige fellesråd > Om oss

"Steinkjer kirkekontor" er et felles kontor for ansatte i Steinkjer kirkelige fellesråd og Stiklestad Prosti.

Steinkjer kirkelige fellesråd så dagens lys i 1997 ved at den kommunale forvaltningen av kirken lokalt innenfor personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning ble flyttet fra kommunen til dette nyopprettede forvaltningsorganet. Kirkelig fellesråd betegnes som en del av kommuneforvaltningen, men er ikke en del av kommunens organisasjon ved at det etter utskillelsen er to separate rettssubjekter og har hver sine folkevalgte organer.

Nidaros bispedømmeråd har vedtatt å slå sammen Nord- og Sør-Innherad prosti. Det nye navnet blir «Stiklestad prosti», og prostesetet flyttes etter hvert til Stiklestad. 

Ansatte - Steinkjer kirkelige fellesråd

Ansatte - Stiklestad prosti med kontorsted Steinkjer