Ledig stilling som kantor/organist

Ledig stilling: Kantor/organist i 100% viariat i Henning, Mære og Ogndal

Fra 01.08.19 til og med 31.07.20 er det ledig 100 % vikariat som kantor / organist i Henning, Mære og Ogndal menigheter. Det kan bli aktuelt med forlengelse av vikariatet.

Arbeidsoppgaver:
•    Spille ved gudstjenester, begravelser, vielser, andakter / sangstunder på institusjoner og ved andre menighetsarrangement.
•    Lede og koordinere forsangere, kirkekor og lokale sang- og musikkrefter i forbindelse med gudstjenester / konserter.
•    Inngå i stabsfellesskap og samarbeide med de øvrige ansatte.
•    Undervisning, trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid i tiknytning til orgel, salmesang og liturgi.
•    Gi råd til lokale råd og aktører innenfor det kirkemusikalske / orgelfaglige området.

Kvalifikasjoner:
•    Kirkemusikalsk kompetanse, jamfør tjenesteordning for kantorer (annen relevant utdanning og praksis vil kunne bli vurdert). 
•    Evne til å arbeide strukturert, både selvstendig og i team.

Vi tilbyr:
•    Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor (KA) og pensjonsordning i KLP.
•    Kontorplass på kirkekontoret i Steinkjer sentrum.
•    Arbeidssted er Steinkjer kirkelige fellesråd med hovedtjenestested for kirkene Mære, Henning, Skei og Bodom.

Annet:
•    Kirkevergen i Steinkjer kirkelige fellesråd er nærmeste overordnede.
•    Helgearbeid og noe kveldsarbeid må påregnes.
•    Den som tilsettes må være medlem av Den Norske Kirke.
•    Førerkort kl B.
•    Godkjent politiattest leveres ved ansettelse.
•    Beherske norsk muntlig og skriftlig. Bokmål og nynorsk.


Kontaktinfo:
Kristin Storvig, kirkeverge, 
909 89 407
kristin.storvig@steinkjer.kirken.no

Søknad med CV sendes til:
kristin.storvig@steinkjer.kirken.no

eller
    
Steinkjer kirkelige fellesråd
Postboks 3043
7709 Steinkjer

Søknadsfrist: 11. juni 2019

Steinkjer kirkelige fellesråd omfatter alle sokn i Steinkjer kommune, fra 1.1.20 også Verran. Kommunen har i overkant av 22 000 innbyggere, hvor ca. 90 % er medlemmer av Den norske kirke.
Steinkjer har 9 sokn, og Fellesrådet er arbeidsgiver for 25 ansatte (ca. 15 årsverk), med et driftsbudsjett på nær 12 mill. kroner. Det er 7 prester i kommunen.
Kirkevergen rapporterer til Fellesrådet, og har i tillegg til arbeidsgiveransvar for de ansatte, ansvar for økonomiforvaltning og forvaltning av 11 kirkebygg og gravplasser,
samt et gravkapell/krematorium i Steinkjer.
Fellesrådets ansatte har felles kontorløsning med prestene i kommunen.