Ledig stilling som kirketjener/gravplassarbeider

Ledig stilling: Kirketjener/gravplassarbeider (100%) i Steinkjer kirkelige fellesråd

Det er ledig 100 % stilling som kirketjener/gravplassarbeider i Steinkjer kirkelige fellesråd fra og med 1.8.2019. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til Steinkjer kapell, Mære og Egge kirker, og tilhørende gravplasser.

Arbeidsoppgaver:
•    Praktisk tilrettelegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger
•    Renhold av kirkebygg og andre bygg i tilknytning til kirkene
•    Utearbeid, stell og vedlikehold på gravplasser
•    Gjennomføre urnenedsettelser
•    Enkelt vedlikeholdsarbeid på bygninger, inventar og utstyr

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med fagutdanning iht. arbeidsoppgavene: tekniske fag, kirketjenerskole, vaktmester, renhold, gartneri. Relevant erfaring for stillingen kan kompensere for manglende fagutdanning.

Vi søker en person som:
•  
 er selvstendig og har personlig egnethet for stillingen
•    har evne til å møte mennesker i ulike livsfaser på en god måte
•    kan samarbeide godt med ulike miljøer, faggrupper og frivillige
•    har førerkort klasse BE (personbil med tilhenger) og kan disponere egen bil

Erfaring fra tilsvarende arbeid innen kirkelig sektor er ønskelig og vil bli vektlagt. 
Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke og det kreves fremlegging av tilfredsstillende politiattest før tiltredelse i stillingen.

For stillingen gjelder: 
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale i kirkelig sektor. Stillingen innebærer kvelds- og helgearbeid. Pensjonsordning i KLP. Det er 6 mnd prøvetid for nytilsatte.
 


Kontaktinfo:
Kristin Storvig, kirkeverge, 
909 89 407
kristin.storvig@steinkjer.kirken.no

Søknad med CV sendes til:
kristin.storvig@steinkjer.kirken.no

eller
    
Steinkjer kirkelige fellesråd
Postboks 3043
7709 Steinkjer

Søknadsfrist: 11. juni 2019

Steinkjer kirkelige fellesråd omfatter alle sokn i Steinkjer kommune, fra 1.1.20 også Verran. Kommunen har i overkant av 22 000 innbyggere, hvor ca. 90 % er medlemmer av Den norske kirke.
Steinkjer har 9 sokn, og Fellesrådet er arbeidsgiver for 25 ansatte (ca. 15 årsverk), med et driftsbudsjett på nær 12 mill. kroner. Det er 7 prester i kommunen.
Kirkevergen rapporterer til Fellesrådet, og har i tillegg til arbeidsgiveransvar for de ansatte, ansvar for økonomiforvaltning og forvaltning av 11 kirkebygg og gravplasser, samt et gravkapell/krematorium i Steinkjer.
Fellesrådets ansatte har felles kontorløsning med prestene i kommunen.