Invitasjon til KFO - Kirkelig Fritidsordning i høstferien

Vi ønsker alle barn fra 1.-4. trinn velkommen til å delta på KFO
i oktober, mandag 8. oktober og tirsdag 9. oktober

Det blir  aktiviteter menighetssalen i  Steinkjer kirke. Vi setter opp Låavth-gåetie (lavvoen) og lager mat sammen. Det blir lek og moro, samlingsstund og litt formingsaktiviteter.

Barna kan komme fra kl 08:00 - 16:00, med kjernetid mellom 10:00 - 14:00.

KFO er et gratis tilbud til ALLE barn i Steinkjer kommune. 

Påmeldingsfrist: 03. oktober 2018. 

Vi sender e-post med nærmere info til de påmeldte.
Spørsmål og lure påfunn kan rettes til: 

 

Påmeldingsskjema