Invitasjon til KFO - Kirkelig Fritidsordning i vinterferien

Vi ønsker alle barn fra 1.-4. trinn velkommen til å delta på KFO
i vinterferien (uke 8), mandag 18. februar og tirsdag 19. februar

Det blir  mange aktiviteter i Steinkjer kirke, i Låavth-gåetie (lavvoen) og i Rismelen begge dagene.
Barna kan komme fra kl 08:00 - 16:00, med kjernetid mellom 10:00 - 14:00.

KFO er et gratis tilbud til ALLE barn i Steinkjer kommune. 

Påmeldingsfrist: 12. februar 2019. 

Vi sender e-post med nærmere info til de påmeldte.
Spørsmål og lure påfunn kan rettes til: 

 

Påmeldingsskjema